19 Aralık 2013 Perşembe

GİDENLER, 25-29 ARALIK 2013


GİDENLER

Tarih                     : 25-29 Aralık 2013
Kapanış Kokteyli : 29 Aralık 2013   15:00-17:00
Yer                       : İstanbul Deniz Müzesi
                               Çaka Bey Sanat Galerisi
                               Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş-İstanbul (0212 327 43 45)
Ziyaret                 : 09:00-17:007 Aralık 2013 Cumartesi

GİDEN SESLER - KÜÇÜK LEVHALAR

"Outgoing Sounds" Small Plate- 1

"Outgoing Sounds" Small Plate - 2

"Outgoing Sounds" Small Plate - 3

29 Kasım 2013 Cuma

GİDENLER SERGİSİ - DENİZ MÜZESİ - İSTANBUL

GİDENLER
25 - 29 Aralık 2013
İstanbul Deniz Müzesi - Beşiktaş

Sergide 2012-2013 dönemine ait "Adı Nakış" ve "Giden Sesler" adlı  çalışmalarımı sergileyeceğim.

1 Kasım 2013 Cuma

YENİDEN DÜZENLENEBİLİR KOMPOZİSYONLAR2008 ve 2009 da üretilmiş bu iki kompozisyon için 20x40 cm boyutlarında 25 şer adet pres tuval üzerine geometrik düzenleme yapılmıştır. Her parça mıknatıslarla 100x200 cm saç levha üzerine yerleştirilir.
İzleyici parçaların yerini değiştirerek kendi istediği kompozisyonu oluşturabilir. Yeri değiştirilen her parçayla beraber yeni bir kompozisyon elde edilir. Bu yöntemle bir resim  üzerinde çok sayıda  yeni kompozisyon düzenlenebilir. Aşağıdaki görseller bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. 


"Yeniden Düzenlenebilir Kompozisyon - I" 2008, Pres Tual Üzerine Yağlıboya, 100x200 cm  
                           (Her biri 20x40 cm olan 25 parça)


Yeniden Düzenlenebilir Kompozisyon - II" 2009, Pres Tuval Üzerine Akrilik, 100x200 cm
                                (Her biri 20x40 cm olan 25 parça)


Bir büronun duvarında 1. kompozisyon24 Ekim 2013 Perşembe

HAN ODALARI / INN ROOMS


Galata'daki eski han odalarını konu olan bu resimlerim Temmuz 2010 ile Nisan 2011 arasında yapılmıştır.Eylül 2010, Kağıt Üzeri Yağlıboya, 30x23 cmEylül 2010, Kağıt Üzeri Yağlıboya, 21x29 cmKasım 2010, Tuval Üzeri Yağlıboya, 80x100 cmŞubat 2011, Kağıt Üzeri Yağlıboya, 21x30 cm
Mart 2011, Tuval Üzeri yağlıboya, 120x90 cm

20 Ekim 2013 Pazar

AYASOFYA : BİLGELİĞİN IŞIĞI


Eski ve ilk işlerimden örnekler : Bu slayt gösterindeki resimler 2006 yılı içerisinde yapılmıştır. Çalışmaların içinden seçilen 35 resim ilk  kişisel sergimde (2007) Taksim Sanat Galerisi'nde, daha sonra ilk yurtdışı  sergimde Oberhausen'da (Almanya) sergilenmiştir.


Mayıs 2006, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 140x100 cmKasım 2006, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 130x100 cm
                                      2008 Art-Interwiev Sanal Yarışma - MansiyonKasım 2006, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 130x100 cm
Mayıs 2006, Tuval Üzeri Yağlıboya, 80x100 cmKasım 2006, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 100x100 cm
                                                               Ressamlar Birliği Yarışma Sergisi, 2007, Kanada
ÖZGEÇMİŞ


Meral AĞAR                                                                       
1957 
1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Sanat kariyerine 2002-2006 yılları arasında Resim ve Heykel Müzeleri Derneği’nde resim atölyesinde başlayan sanatçı, 2000-2009 yılları arasında dekoratif boyama, ebru, resim ve fotoğrafla ilgili çeşitli atölye çalışmalarına da eşzamanlı katıldı. Resimlerinde ana tema olarak İstanbul’u işleyen sanatçının kadın sorunlarına değindiği fotoğraf, yerleştirme ve ses kayıtlarından oluşan çalışmaları da vardır. İstanbul temasıyla ilgili çalışmalarını “Ayasofya-Bilgeliğin Işığı” ve “Şehrin Belleği” adlı iki ayrı sergide toplayan Ağar, “İstanbul 2010 Kültür Başkenti” etkinliklerine paralel olarak, Türkan Elçi ile birlikte düzenlediği, “Buluşma Köprüsü” adlı bir dizi gezici sergi projesinde de yer aldı.
Resim ödülleri olan sanatçının fotoğraf dalında bir çalışması 6. Arte Laguna Sanat Yarışması 2012 (İtalya) final sergisine seçilmiştir. Çalışmalarına İstanbul’da kurucularından olduğu ARTS-IN’de devam etmektedir.                           


Meral AĞAR                                                                                                 
1957
Graduated from Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences in 1982.  Started her arts career in a painting course in the Painting and Sculpture Museums Association between 2002 and 2006. Concomitantly continued various workshops relating to decorative painting, marbling, painting and photograph between 2000 and 2009.  She collected her works on the theme of Istanbul in two separate exhibitions, namely “Saint Sophia – Light of the Wisdom” and “Memory of the City”. Parallel to Istanbul 2010 Capital City of Culture activities, Ağar took part in a serial of traveling exhibitions under the heading of the  “Meeting Bridge”.

Holding various different arts prizes, a photographing work of the artist has been selected for final exhibition in 6th Arte Laguna Arts Contest 2012 (Italy).
She continues her works in ARTS-IN, co-founded by her.19 Ekim 2013 Cumartesi

GİDEN SESLER / OUTGOING SOUNDS


GİDEN SESLER
Mağara duvarlarına, taşlara, kayalara kazınan resimler ve semboller, yüzyıllar süren serüvenleri sonucunda bugün kullandığımız alfabelere ulaşmıştır. İnsanoğlu, bazen sahip olduğu zenginliği belgelemek, bazen ürettiği bir nesnede izini bırakmak, bazen soyunu anlatmak gibi nedenlerle çeşitli damgalar kullanmıştır. Belki geleceğe iz bırakmak, belki buradaydık demek için. Onların nedenleri ne olursa olsun bizler bugün o izlerin peşine düşüp geçmişi öğrenmeye, tanımaya çalışıyoruz.
Sümerler yüzlerce kil tablete yazdıklarıyla bir bellek oluşturmuşlar. Çağlar öncesinden bize sesleniyorlar. Bugün ise bilgileri bilgisayar, sanal ortam, CD, bellek kartı vb. dijital tabletlere depoluyoruz. Teknolojik gelişmeyle beraber depolama gereçleri de gelişiyor. 
Geçmişin sesleri ve damgaları,  artık kullanmadığımız disk tabletlerle beraber “Giden Sesler” serisini oluşturuyor.

OUTGOING SOUNDS

Pictures and symbols scraped and engraved on cave walls, stones and rocks have today been transformed into alphabets of our languages at the end of their adventure of hundreds of years. The human being has used various different stamps sometimes in order to document his wealth, sometimes to leave his trace on an object he uses, and sometimes to explain and describe his ancestry to next generations.  May it be to leave his trace to the future, or may it be to say “We were here”.  Whatever their reasons or motives were, today we are chasing up their traces in order to learn the secrets of the past.
Sumerians have created a memory consisting of hundreds of clay tablets. They are speaking to us from ancient times. Today we are storing information in computer, virtual media, CD, memory card, etc. digital tablets. Storage tools develop in line with technology.
Sounds and stamps of the past, together with disk tablets no more used by us, constitute the Outgoing Sounds series.

 
(R-698)- 2012, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 120x90 cm

(R-703)- 2013, Alüminyum Üzeri Karışık Teknik, 120x90 cm


SERGİLER


KİŞİSEL SERGİLER :

(15) 25-29 Aralık 2013      Gidenler
                                          İstanbul Deniz Müzesi - Beşiktaş/İstanbul
(14) 10-20 Aralık 2012         Kapıları Aralamak
                                           Bakırköy Sanat Evi ve Kent Müzesi
                                           Yeşilköy - İstanbul   
(13) 09 – 13 Aralık 2011      4. Ege Art Sanat Günleri –
                                           Atatürk Kültür Merkezi – İzmir
(12)  15-31 Ekim 2010         “Buluşma Köprüsü”
                                           Beykoz Belediyesi – Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi
(11)  29 – 30 Mayıs 2010     “Buluşma Köprüsü”
                                           Sokak Şenliği – Sarıyer / İstanbul
(10)  17 – 28 Mayıs 2010     “Buluşma Köprüsü”
                                           Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi
(09)  01 – 15 Şubat 2010      “Buluşma Köprüsü”
                                           Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
(08)  13 – 24 Ocak 2010      “Buluşma Köprüsü”
                                           İstanbul Deniz Müzesi – Beşiktaş /
(07)  14 – 31 Aralık 2009     “Buluşma Köprüsü”
                                           Fatih Belediye Başkanlığı – Fatih /
(06)  01 - 15 Haziran 2008   “Tavus Kuşu ve Hayat Ağacı”, 
                                           Camaltı Resimleri
                                           Atölye Sergisi – Reşitpaşa / İstanbul
(05)  02 – 19 Ocak 2008      “Şehrin Belleği 1”
                                           AKM Sanat Galerisi – İstanbul
(04)  05 – 09 Aralık 2007     2.EgeArt Sanat Günleri
                                           AKM – İzmir
(03)  28.04 – 10.05.2007      “Ayasofya Bilgeliğin Işığı”
                                           Fabrik K14 – Oberhausen - Almanya
(02)  16 – 27 Nisan 2007      “Ayasofya Bilgeliğin Işığı”
                                           RAA - Oberhausen – Almanya
(01)  04 – 18 Ocak 2007      “Ayasofya Bilgeliğin Işığı”
                                           Taksim Sanat Galerisi – İstanbul

KARMA SERGİLER :


07-26 Haziran 2014        “O kuşun Adı Turna”
                                         Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım
                                         Fakültesi, Symbiosis Sağlık ve Doğa Gönüllüleri Derneği
                                         ve Kartal Belediyesi
                                         Kartal Belediyesi - Kartal -İstanbul
10-25 Mayıs 2014             Micro2 - MicroBook - Cascina Roma, San Donato
                                          Milano, Italya
22-23.02.2014                   Micro2, Palace Isimbardi, Milano-Italy
17-24.12.2013                   Küçükler 2013 - Atölye Arts-In, Beşiktaş/İstanbul
15.12.2013                        Micro2 & Microbook
                                          Circuiti Dinamici, Milano-Italy
23 Ekim-08 Kasım 2013      “O kuşun Adı Turna”
                                            Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım
                                            Fakültesi Acıbadem Kampüsü – H Blok
                                            Symbiosis Sağlık ve Doğa Gönüllüleri Derneği
25 Ağustos 2013                  Kınalıada Sokak Şenliği -  İstanbul
22-23.06.2013                     Micro2 & Microbook
                                             Spazio Contemporaneo - Carlo Talamucci
                                             Sesto San Giovanni – Milano/Italya
15.04-21.04-2013                Micro2 ve Microbook
                                             Spazio Cultura - San Giuliano- Milano /Italya
02.03-10.03.2013                 Micro2 ve Microbook
                                             Atelier Chagall (Studyo Chagal)- Milano / Italya
21.01 – 06.02.2013              Microbook ve Micro2
                                             Circuiti Dinamici – Milano /Italya
21.01 – 06.02.2013              Time Machine – Circuiti Dinamici
                                             Milano /Italya
20-27.12.2012                      “Küçükler” – Arts-In – İstanbul
19.11.12 – 09.01.13             Exhibition Microbook & Micro²  
                                             Circuiti Dinamici – Milano / Italya 
04-14.09.2012                      Exhibition Mikco2
                                              Rocco Basciano Art Gallery- Milano /Italya
15.04 – 31.05.2012              World Art Days (WAD) Sergisi
                                              UPSD Sanat Galerisi – İstanbul
17.03-01.04.2012                 6. Arte Laguna Sanat Yarışması Final Sergisi 
                                              Venedik / İtalya
29.05 – 09.06 2012               Exhibition Micro2
                                              Centro Diurno Ospedale San Carto – Milano/İtalya
17.03.2012                            Exhibition Micro2
                                              Associazione Polimnia - PLME – Milano /İtalya
14 - 28.01.2012                    Exhibition Micro2
                                              Gallery L’Acanto – Milano / İtalya
17 - 19.11.2011                     Exhibition Micro2
                                              Circuiti Dinamici - Milano /İtalya
10 - 17.09.2011                     Exhibition Micro2
                                              Rocco Basciano Art Gallery – Milano /İtalya
11 - 22.05.2011                     Exhibition Micro2
                                              Galleria Zamenhof – Milano/İtalya
20.04 - 06.05.2011                Exhibition Micro2
                                              Sassetti Cultura L'isola d'Arte - Milano /İtalya
04 - 15.03.2011                     Exhibition Micro2
                                              Galleria L'Acanto – Milano /İtalya
14.02 - 03.03.2011                Exhibition Mikro2                                                                           
                                              Circuiti Dinamici – Milano / İtalya
15.01 - 13.02.2011                Micro2 - Online Katalog
                                               Milano/İtalya
01-12 Aralık 2010                 “Buluştuğumuz Yer / Where  We Meet”
                                              Deniz Müzesi – Beşiktaş - İstanbul
30.10 – 07.11.2010               Artist 2010 - 20. İstanbul Sanat Fuarı – Tüyap
                                              W-AFPIAAP – Barış İçin Sanat İnsiyatifi – “Barış Duvarı”
17-19 Eylül 2010                   Sanski Most – Barış Haftası
                                              Bosna – Hersek
                                              W-AFPIAAP- “Barış İçin Sanat” İnsiyatifi – “Barış Duvarı”
01-15  Ekim 2009                 “Barış İçin Sanat” – Barış Sanatçıları 1. Uluslararası 
                                               Sanat Hareketi – İstanbul 2009
                                               Dolmabahçe Sanat Galerisi - İstanbul
16 Ağustos 2009                    ”Karşılaşma”
                                               Sanat Eylemi - Kartal - İstanbul
6-18 Mart 2009                      ”Mektuplar”
                                               Cenova Belediyesi Kültür Kurumu tarafından
                                               Biblioteca Berio Kütüphanesi - Cenova / İtalya
Mart 2009                              Çekirdek Sanat Atölyesi – İstanbul
06 – 26 Şubat 2009                Uluslararası Güzel Sanatlar Yarışması - 2008 Sergisi                                          
                                               Antonio Gualda Vakfı – Maracena, Granada / İspanya                                             
05 – 20 Nisan 2008                Çekirdek Sanat Atölyesi – İstanbul
21.03 – 01.04.2008                Bahariye Sanat Galerisi – Kadıköy / İstanbul
05 – 22 Mart 2008                 Çekirdek Sanat Atölyesi – İstanbul
06 - 18  Mart 2008                 Bahariye Sanat Galerisi – Kadıköy / İstanbul
Kasım 2007                            1. Çağdaş Sanatçılar Buluşması
                                               İlayda Sanat Galerisi - İstanbul
Ekim 2007                              Ekim Karması
                                               Aladoğan Art Galeri –  İstanbul
21.08 -  09.09.2007               Kanadalı Ressamlar Federasyonu
                                              5. Uluslararası Yarışma Sergisi            
                                              Voncouver - Kanada
11.08 – 01.09.2007               Abra Sanat Galerisi – İstanbul
28.05 – 02.06.2007               Uluslararası Gezici Sergi
                                              Antonio Gualda Vakfı - Paris / Fransa
19 – 24 Mayıs 2007              Uluslararası Gezici Sergi
                                              Antonio   Gualda Vakfı - Barselona – İspanya
15 – 18 Mart 2007                Uluslararası Gezici Sergi
                                             Antonio Gualda Vakfı – Montreal – Quebec - Kanada       
22 – 31 Mart 2007                Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
                                             Karma Resim Sergisi -  Askeri Müze – Harbiye / İstanbul
02 – 08 Haziran 2005            Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
                                              Karma Resim Sergisi -  Askeri Müze – Harbiye/ İstanbul
MAIL ART SERGİ VE PROJELERİ :

10.06-10.07.2014                “No Mas Dictaduras” – Punto De Encuentro DNC MEC
                                             Montevideo - Uruguay
08-11 Haziran 2014             "Monochrome, Semitone, Kodachrome" Suffolk - England
01-12 Haziran 2014             “Cavellini 1914-2014” – Areacreativa42 – Casa Toesca
                                             Rivarolo Canavese TO, Italy                                             
26-29 Mayıs 2014                "Water" - Kargart - Kadıköy - İstanbul
Mayıs 2014                          "Le Labyrinthe" - Letters&Images - Graoignan / France
                                             Online Sergi 
10 Mayıs 2014                     "Camo & Friends"- Camo Açık Hava Müzesi - MCA Sanat Festivali
                                             Camo / İtalya
03-18 Mayıs 2014                "Ben Bir Ceviz Ağacıyım" -Bakırköy Botanik Parkı - İstanbul
26.04 - 24.05.2014               "S.O.S. EARTH" Mercado San Juan - CABA – Arjantin- Stand 86  
09 Nisan 2014                      "Build The Future" - 25 Nisan Derneği - Lisbon - Portekiz
08.04 - 04.05.2014               "50 Years Of Art Against The State" Sao Paulo kültür Merkezi-
                                             Brezilya
01 Nisan 2014                      "50 Years Of Art Against The State" - Carmo Meydanı –
                                             Olinda /PE -Brezilya 
07.04-06.05.2014                 About Women International Mail Art Project
                                             Interactive History Museum of Lugo (MIHL)
                                             Galicia – Spain  (Project Art -Essence) 
27.03.2014                           "The Man And The Theatre" -Pindelo-Portekiz
21.03-25.04.2014                 "Worldwide Harbours" - Quequen, Buenos Aires. Arjantin
01-31-03-2014                     About Women International Mail Art Project "Now, su"
                                             Archaeolyogicat Museum Cacabeles - Leon - Spaın
                                             (Project Art-Essence)
22.03.2014                            "Angels & Demons"
                                              Online Sergi
                                              5B Mailart - Germany
08-15 Mart 2014                  An Angry Woman - Librairie Plein Ciel - Chauny - France
22.02-09.03.2014                 "Fire, Water, Earth" - La Chateau De Tronuoly - Gourin-France
15.02 - 16.03.2014               Iııusory Correspondence Art
                                             Eyedrum Art & Music Gallery - Atlanta
31.01-28.02.2014                 Paths Of Water - Alicante&Almoradi Kültür Merkezi
                                             Tocrevieja-Spain 
16.01 - 28.02.2014               Under The Same Sky - The Angles & Art Gallery - Massachusetts - USA
Ocak 2014                            Blue Postcard 2013 – Seville/İspanya - Online sergilendi.
                                             (J.L. Hernandez Galan)
03.11.2013-05.01.2014        Bosch Visions
                                             Jheronimus Bosch Art Center
                                             Herlogenbosch – Hollanda
06-22.12.2013                      3. International Mail Art Event At Mac Museum / Visual Poetry
                                             Mac  Canadense Sanat Müzesi - Argentina
25.11.2013 - 15.03.2014      Maua Baron 200 Yaşında
                                             Maua Müzesi - Maua - Brezilya
15.11-17.12.2013                 “2(BIG)(BINF) Guarulhos-Nabila Fluxus 2013”
                                             Morgano - İtalya
02.11-14.12.2013                 Strangers In Paradise // Women and Migration
                                             Cennette Yabancılar // Kadın ve Göç
                                             Düzenleyen: Project Art-Essence
                                             Centro Cultural De Hispanohablantes
                                             Amsterdam - Hollanda  
30 Kasım 2013                     Plaza Nunoa - Santiago/Şili
                                             Organizasyon: Museo Arte Moderno Chile - Miradas Y Postales    
11.10 – 06.11.2013              International Mail Art Exhibition
                                             The Franklin Arts Center / Resident Artist Gallery (FACRAG)
                                             Minnesota - U.S.A
Ekim 2013                           Signs&Symbols Mail Art Project
                                             Düzenleyen: General Store Community Art Group
                                             Kent Town - Australia
16.08 – 15.09.2013              Nostra 2 Art Exhibition at
                                             Conclave (Mail Art- Wall of Hope) - Singapore
06-17 Ağustos 2013             L’art de la Carte Postale /Post Card Art
                                              Mediatheque, Sigean – Fransa
29 Haziran 2013                   Jail Art – A Caruna – İspanya
20-22 Mayıs 2013                “Yeşil” Posta Sanatı Sergisi - Artists Without Borders
                                              Kargart – İstanbul
09.05-23.05.2013                  İstanbul Mail Art Exhibition - Arts-In - İstanbul 
06.04 – 06.05.2013               Creative Arts of Shell Knob – Mail Art Project
                                              Missouri - Amerika
27.04-01.05.2013                  Papergirl – Tartu Estonia
14.04 – 12.05.2013               International Mail Art Project
                                              Areacreativa42 – Casa Toesca - Italy
12.04 – 17.04.2013               L’art de la Carte Postale - Sigean - Fransa
23.03-27.03.2013                  Dünya Tiyatro Günü Mail Art Projesi
                                              Amatör Tiyatro Grubu (Gota) - Pindelo - Portekiz
18.02-08.03 2013                  4x6/6x4 Kartpostal Sergisi
                                              Colorado Mesa Üniversitesi - Sanat Galerisi
                                              Grand Junction-ABD
Şubat 2013-Blog                   SnowMan - Fransa
08.12 - 08.02.2013                Guarulhos Küçük Formatlı Sanat  Eserleri Uluslararası Bienali (B:I:G)
                                               Brezilya
11.08.2012                             XV. International Mail Art Exhibition
                                               Inter-Art -  Aiud Tarih Müzesi – Alba/Romanya
11-30.08.2011                        XIII. International Mail Art Exhibition
                                               Inter-Art - Aiud Tarih Müzesi – Alba/Romanya